.

DANIELA FRUMUŞEANU născută la 11.VII.1961, localitatea Bacău, judeţul Bacău; absolventă a Liceului de Artă din Bacău, specializarea Tapiserie-Imprimeuri, anul 1980, clasă profesor Elena Pârlea şi a Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”  Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative, specializarea Tapiserie-Imprimeuri, anul 1984, clasă profesor universitar Ecaterina Teodorescu-Humă.

Din anul 2007 doctor în Arte Vizuale, Universitatea Naţională de Arte-Bucureşti.

În prezent, conferenţiar universitar doctor la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Departamentul Arte Textile şi Design Textil;  specializarea- Tapiserie / Imprimeuri.

Apartenenţă la organizaţii profesionale, culturale, civice-non profit (afiliaţii), prezentare selectivă:

din  2012 până în prezent, Membru  Individual al Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din

România; din 2010 până în prezent, membră a Asociaţiei Femeilor Universitare din   România; din 2010  până în prezent, membră a Asociaţiei Visarta; din 1991 până în prezent,  membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bucureşti, Secţia Arte Decorative.

Activitatea artistică cuprinde:

 

  1. a) 38 expoziţii personale în ţarǎ şi strǎinǎtate (Râmnicu Sărat, Buzău/România-2018, 1998; Iaşi/România-2017/2018; Alba Iulia, Bistriţa-Năsăud/România; Viena/Austria-2017; Viens/Franţa-2016; București/România-2017, 2016, 2015 (2), 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2007 (2), 1999, 1995, 1994; Rhode Island/S.U.A.-2014; Câmpulung Muscel/România-2011; Isili/Sardinia (Italia)-2010, 2008; Otopeni/România-2010; Siurgus Donigala/Sardinia (Italia)-2009; Geneva/Elveţia – 2009; Kyrenia/Cipru – 2008; Craiova/România – 2008; Sibiu/România – 2007 (2); Slatina/România – 2007; Bârlad /România – 2002; Bacău /România – 2009, 1994; 1985).

 

  1. b) 228 participări la expoziţii de grup în ţară (naţionale, municipale, bienale, trienale, quadrienale).

 

  1. c) Premii, distincţii, nominalizări sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice / artistice:

 

 

2018 (25.06.) Premiul pentru Artă Textilă, acordat în semn de apreciere pentru participarea deosebită la Expoziţia de artă vizuală Careu de Dame, ediţia a IV-a, organizată în perioada 28 mai- 28 iunie 2018  la  Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’-Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ Iaşi. Coordonatori proiect: profesor univ. dr. Constatin Tofan, profesor Carmen Sîrbu. Organizatori: Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret” Iaşi, Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici din  România- Filiala Iaşi, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  Nr. înregistrare 2654 / 25.06.2018. Document semnat de:  Casa Corpului Didactic Iaşi, Director, Profesor Siviu Iordache; Uniunea Artiştilor Plastici, Preşedinte, artist plastic Felix Aftene; Coordonator de proiect, Profesor univ. dr. Constantin Tofan;    Coordonator de proiect, Profesor Carmen Sîrbu.

2018 (martie) Premiul pentru prelucrare digitală acordat în semn de apreciere pentru

participare deosebită cu lucrarea SONIA la expoziţia de artă vizuală ,,Dragobete

Art.Ro”, ediţia a VI-a; eveniment organizat de Filiala Iaşi (Uniunea Artiştilor

Plastici din România) în perioada 20 februarie-28  februarie 2018 la Galeria de Artă

,,Victoria’’ Iaşi. Document semnat de: Preşedinte Filiala Iaşi (Uniunea Artiştilor

Plastici din România) artist plastic, Felix Aftene; coordonatori de proiect: profesor

univ. dr. Constantin Tofan, profesor Carmen Sîrbu.

2017 (octombrie) Premiul pentru grafică acordat în cadrul expoziţiei de artă vizuală

,,IDENTITĂŢI IEŞENE”, ediţia a VI-a,  eveniment organizat în perioada 11

octombrie – 15 noiembrie 2017 la Iaşi. Document emis de Casa Corpului Didactic

Iaşi, Nr. 4764/24.10.2017. Proiect desfăşurat sub egida Casei Corpului Didactic

,,Spiru Haret’’ Iaşi, Galeriilor de Artă ,,Ion Neagoe’’. Proiect integrat în cadrul

Sărbătorilor Iaşului, ediţia 2017. Document semnat de: Inspectoratul Şcolar al

Judeţului Iaşi, Inspector general, Genoveva Aurelia Farcaş; Casa Corpului Didactic

Iaşi, Director, Profesor Siviu Iordache; Uniunea Artiştilor Plastici, Preşedinte, artist

plastic Felix Aftene; Referent ştiinţific, Profesor univ. dr. Constantin Tofan;

Coordonator de proiect, Profesor Carmen Sîrbu.

2017 (septembrie) Premiul pentru Arte Decorative acordat la Bienala Naţională de

Artă Contemporană ,,Aegyssus’’, ediţia a III-a, septembrie-octombrie, Tulcea.

Director de proiect Răzvan-Constantin Caratănase.

2017 (22 mai-15 iunie) Premiul pentru tehnică mixtă, acordat în semn de apreciere

pentru participarea deosebită la Expoziţia de artă vizuală Careu de Dame, ediţia a

III-a, organizată la  Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’-Casa Corpului Didactic ,,Spiru

Haret’’ Iaşi. Coordonatori proiect: profesor univ. dr. Constatin Tofan, profesor

Carmen Sîrbu. Organizatori: Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret” Iaşi, Galeria de

Artă ,,Ion Neagoe’’, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Uniunea Artiştilor

Plastici din România- Filiala Iaşi, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării

Ştiinţifice.

2017 (martie) Premiul pentru tehnică mixtă, acordat în semn de apreciere pentru

participarea deosebită la Expoziţia de artă vizuală Dragobete Art. Ro  organizată în

perioada 24 februarie – 15 martie 2017 la Galeria de artă “i” a Centrului de Studii

Europene Iaşi – U.A.I.C. Diplomă acordată de Uniunea Artiştilor Plastici din

România- Filiala Iaşi, Centrul de Studii Europene Iaşi-U.A.I.C. şi Biblioteca

Austria U.A.I.C.

2016 (19 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017) Premiul pentru tehnică mixtă acordat în

semn de apreciere pentru participarea deosebită la Expoziţia de artă vizuală

,,POVESTE DE IARNĂ’’, ediţia I. Coordonator proiect: profesor Carmen Sîrbu.

Organizatori: Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret” Iaşi, Galeria de Artă ,,Ion

Neagoe’’, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici din

România- Filiala Iaşi. Document Nr. 5559 / 19.12.2016.

2016 (noiembrie) Premiul pentru tehnică mixtă, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici

din România – Filiala Iaşi.

2016 (1 martie) Premiul de recunoştinţă pentru merite deosebite în activitatea artistică,

didactică şi curatorială în domeniul artelor vizuale, oferit de Biblioteca Judeţeană

,,Marin Preda” Teleorman şi Consiliul Judeţean Teleorman, cu ocazia organizării la

Alexandria a  proiectului internaţional WEST MEETS EAST – A Cultural Book

Exchange 2015 / 2016 (ediţia a VIII-a).

2015 (27 septembrie) Premiul ArtWalkStreet PLATINUM cu ocazia expoziţiei

personale  #ART WALK STREET# HANUL CU TEI#organizat sub egida

ARCUB.

2015 Marele Premiu acordat la Bienala Naţională de Artă Contemporană ,,Aegyssus”,

ediţia a doua, Tulcea.

2012 (20 martie) Premiul acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din România

Filiala  Iaşi, pentru Artă  Decorativă, pentru participare cu lucrarea ,,Lecţia despre

triunghi” la expoziţia ,,Ritmuri atemporale” –  ediţia a III-a, organizată în cadrul

Festivalului Internaţional ,,Arta şi tradiţia în Europa”.

2010 (19.VI.) Premiul “SALONUL MIC BUCUREŞTI”, acordat la ediţia a IV-a

(SMB4 mixed media) “Imaginea corpului uman versus Geometrii subiective”,

desfăşurat în perioada 19-30 mai 2010, la Centrul Artelor Vizuale, Galeria Căminul

Artei P+E, Bucureşti. Premiul a fost acordat pentru lucrarea  “The Book with

boxes of matches”, realizată în colaborare cu artista Joanne R. Luongo (Warwick,

U.S.A.).

2006 Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, acordat la expoziţia

itinerantă Saloanele Moldovei, expoziţie concurs internaţională de artă

contemporană, ediţia  a XVI-a.

2006 Marele Premiu, acordat la  Bienala artelor plastice ,, Ion Andreescu “, Buzău.

2004 Premiul pentru artă decorativă, acordat la  Bienala artelor plastice ,, Ion

Andreescu “ ediţia a 5-a, Buzău.

2002 Premiul şi medalia Fundaţiei ,,Sf. Luca”, Bârlad.

2001 Marele Premiu şi medalia ,,Sf. Luca” acordate  la expoziţia ,,Visul American“-

Bârlad.

1998 Premiul ,,Magie inovativă “ acordat la a 8 a Bienală Naţională de Miniatură

Textilă-Bucureşti.

7 nominalizări, 22  diplome de participare, 1 diplomă  aniversară, 20 diplome de excelenţă, 3 diplome de onoare, 1 diplomă de mulţumire, 1 certificat de atestare a competenţelor profesionale, 1 diplomă pentru merite deosebite în activitatea artistică şi pedagogică, 3 certificate de participare, 2 diplome de coordonator,  4 medalii.

 

  1. d) 104 participări la expoziţii de grup în străinătate sau cu caracter internaţional.

 

  1. e) organizator şi curator a peste 250 de evenimente artistice cu caracter naţional şi internaţional.

 

Autor unic a  două cărţi şi prim autor a două cărţi, apărute la edituri din Bucureşti recunoscute de CNCSIS; autoarea unor articole de specialitate publicate la diverse edituri din Bucureşti. Editor coordonator al unor cataloage de artă şi al unor DVD-uri (cu ISBN)  tipărite la Editura UNArte Bucureşti, Editura Universităţii din București și la alte edituri.  Menţionată/prezentă cu lucrări de artă  în numeroase cărţi, albume, cataloage (personale sau de grup) şi reviste de artă (tipărite sau online), în DVD-uri/CD-uri cu ISBN/ISSN şi pe diferite site-uri de specialitate. Curator/organizator/participant  cu lucrări de artă în cadrul unor proiecte interdisciplinare naţionale şi internaţionale. Participări cu articole la sesiuni ştiinţifice naţionale/internaţionale organizate în cadrul/în afara Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti.

Lucrări de artă donate/achiziţionate pentru spaţiul public sau privat, în ţară şi străinătate.

Coordonator ştiinţific în perfecţionarea postuniversitară a unor  lucrări de grad didactic I pentru învăţământul  preuniversitar,  specialitatea Educaţie Artistică Plastică; președinte comisie pentru Inspecţia finală de susţinere a gradului didactic I; referent oficial în cadrul unor  comisii de doctorat; membru al unor  jurii de specialitate.

Din 2012 deţinătoarea Brevetului de invenţie Nr. 126674, acordat în temeiul Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541, din 08 august 2007.

Website:  http://www.danielafrumuseanu.com/ (site personal)