Profesorul Florin Dănălache este membru fondator al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (F.A.I.M.A.) din Universitatea Politehnica din Bucureşti.  În anul 1988 a obţinut titlul de Doctor Inginer în domeniul Ingineriei industriale. Începând cu anul 1990 a absolvit o serie de cursuri postuniversitare în ţară şi în străinătate:

 • „Starting New business, Entrepeneurship in Romania” – University of New Mexico;
 • Certificat Consultant Expert in Afaceri – Master Business Counselor – Washington State University;
 • Certificat Expert în Afaceri Internaţionale, Washington State University (universitate) 99164 Pullman WA (Statele Unite ale Americii);
 • Certificat Project management expert – SOGES Grupp – Italia;
 • Certificat Grantsmanship expert – Washington State University „Moderation training als Wokshop”.

 

Cadru didactic, cu o experienţă de peste 35 de ani în cercetare, predă cursuri pentru programe de Licenţă şi Master în domeniile : Managementul Resurselor Umane, Marketing, Analiză Economică, Management general, Managementul Proiectelor,Tehnici de Comunicare şi Relaţii Publice. Este autor a peste 62 de articole de specialitate publicate în reviste din ţară şi din străinătate şi a 9 cărţi de specialitate. A colaborat la peste 25 de contracte de cercetare naţionale şi internaţionale.

Membru fondator al Centrului pentru Excelenţă în Afaceri din UPB, membru fondator al  Şcolii de Studii Academice Postuniversitare de Management – SAM, membru fondator al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (F.A.I.M.A.), şi coordonator al Programului de Master „Ingineria Resurselor Umane în Organizaţiile Industriale”

În perioada 2012 -2017 a fost membru CNATDCU, domeniul fundamental Științe Inginereşti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 5644/5.09.2012)

Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Română de Inginerie şi Management Industrial (SRIMI 1994); Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR ); Asociaţia Română a Consultanţilor în Management (AMCOR ), Asociaţia Profesioniştilor în Relaţii Publice (ARRP)

 • Membru al grupului de experţi agreaţi de PROIECT CONTAPLUS şi Indaco Systems (2007-2011).
 • Expert în Management al resurselor umane la Centrul pentru Excelenţă în Afaceri UPB (1993 – 2000)
 • Consilier al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (2000 – 2001);
 • Consilier al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (2005 – 2009)
 • Prodecan al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA) şi membru în Biroul Consiliului Profesoral al FAIMA. (2012 –  2016)
 • Membru în Consiliu Profesorat FAIMA (2016 – prezent)
 • 2012 – prezent Senior Editor la revista FAIMA BUSINESS & MANAGEMENT JOURNAL

A participat în calitate de director/membru în echipe la o serie de proiecte  :

 • ”Practicanţii de azi, profesioniştii de mâine ai televiziunilor – ID 62591 ” – Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!
 • Sistem informatizat de învăţământ la distanţă destinat managementului mediului, Contract nr 152/29.09.2004, Program naţional INFOSOC , Bugetul de stat – MECT, 2004-2006
 • “Integrated Software Solution – Human Resources Management Information System for National Agency of Civil Servants from Romania”-HRMIS-identification number RO-2004/016-772.01.03.01.03
 • (EuropeAid/122368/D/SUP/RO)
 • IMPACT „Imbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învăţământ superior în conformitate cu schimbările societăţii bazate pe cunoaştere şi cu dinamica pieţei muncii” ID Proiect: 139950,  POSDRU/155/1.2/S/139950
 • BIN-NET – „Business Informatics Network in Common Europe”, ERASMUS-2854-IC-1-2003-1-AT-ERASMUS-PROGUC-1, Proiect

internaţional  (cooperare cu Universităţile din Viena-Austria, din Dublin-Irlanda, din Praga-Cehia, din Setubal-Portugalia, Bratislava- Slovacia etc.2004-2007( responsabil domeniul management)

 • “Comutator liniar trifazic“, Contract nr.107/22.10.2003,  Program Naţional INVENT, Buget de Stat –    MECT, 2003-2005
 • “Bursa de proiecte – ID 62885” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!
 • “Sistem integrat pentru Managementul Resurselor Materiale” , Programul de cercetare INOVARE, Contract nr.183/2008 (2008-2010)
 • “Managementul Integrat privind Administrarea Activitaţii de Cercetare în Universităţi – MIAACU ”, PN II, 2008-2011
 • “Managementul integrat în administrarea financiară a universităţii -IMAFV”, Programul de cercetare de excelenţă CEEX/INFOSOC. Nr. 48/103/2005